Menu Close

Algemene overeenkomst Workshops en Voorstellingen.

Circuswaaghals (contractant A) zal bij een workshop minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig zijn en verwacht dat de workshop op de vastgestelde aanvangstijd kan beginnen. Contractant B, de opdrachtgever van de workshop, zorgt voor een lege ruimte van minimaal 6 bij 9 meter per 15 deelnemers, en voor ontvangst van de workshopleider(s) van circuswaaghals. Bij aankomst van workshopleider(s) moet direct en zonder moeilijkheden met de opbouw begonnen kunnen worden.

De kosten te heffen door het bureau voor Muziek-Auteursrechten (BUMA) te Amsterdam komen voor rekening van contractant B. Daarnaast verwacht Circuswaaghals elk door contractant B gedrukte of digitale artikel dat over de workshop en/of voorstelling gaat, te ontvangen. Daarnaast verwacht Circuswaaghals minimaal één consumptie per workshopdocent te ontvangen.

Wanneer Circuswaaghals om welke reden dan ook moeilijkheden ondervindt om op tijd op de afgesproken locatie te komen, zal contractant B onmiddellijk op de hoogte worden gesteld. Indien de workshop niet door kan gaan als gevolg van overmacht, zijn beide contractanten gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Wanneer Circuswaaghals wordt benaderd voor een televisie-optreden, behoudt zij zich het recht om de geplande workshop te annuleren of te verplaatsen in onderling overleg.

Slechtweerclausule:

Wanneer het voor Circuswaaghals in verband met weersomstandigheden (hieronder valt ook motregen en een natte ondergrond) niet mogelijk de voorstelling te verzorgen, zal contractant B afdoende overkapping aanbrengen boven het speelvlak of eventueel en in overleg uitwijken naar een andere locatie. In overleg kan ook een andere datum worden vastgesteld, maar annuleren in verband met de weersomstandigheden kan alleen tot 24 uur voor de voorstelling. Dan wordt 25% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht. Daarna is 50% van het afgesproken bedrag verschuldigd. Zodra Circuswaaghals of afgevaardigden hier van ter plaatse is, en de voorstelling kan geen doorgang vinden, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.